Inseminator bydła
APLIKACJA (NA KOMÓRKĘ I PRZEGLĄDARKĘ) ZWIĘKSZAJĄCA WYDAJNOŚĆ HODOWLI, LECZENIA ORAZ ROZRODU BYDŁA
Otrzymuj użyteczne powiadomienia SMS oraz kalendarz ze wszystkimi akywnościami Zminimalizuj czas wypełniania zaświadczeń i wprowadź porządek w dokumentacji zwiększ zadowolenie swoich klientów korzystając z aplikacji MojeStado.pl

O usłudze


Aplikacja wspomagająca inseminację bydła dla inseminatora, lekarza weterynarii, hodowcy i dostawcy nasienia

Dla inseminatora


Korzyści

Szybka rejestracja zabiegów inseminacji (dowolny dostawca nasienia)

Wydruk zaświadczenia na drukarce mobilnej

Magazyn buhajów

Historia zabiegów

Synchronizacja z systemem SYMLEK

Dobór buhajów

Raporty, w tym:

Wykonywanych zabiegów

O skuteczności stosowanego nasienia

Korzyści dla inseminatora, lekarza weterynarii, hodowcy i dostawcy nasienia


Dlaczego warto używać aplikacji
Mojestado.pl


Optymalizacja czasu / zwiększenie dochodów

Podstawową zaletą aplikacji Mojestado.pl jest ułatwienie oraz przyśpieszenie tworzenia dokumentacji przez inseminatora - głównie podczas wizyt w gospodarstwach.

Całkowity czas potrzebny na wypisywanie kwitów (a w niektórych przypadkach ich ręczne przepisywanie do rejestru) stanowi duże obciążenie i może być wykorzystany znacznie produktywniej.


Ograniczenie błędów

Poprzez skomputeryzowanie całego procesu minimalizuje się szansę na powstanie błędów zarówno po stronie inseminatora jak i dostawcy nasienia (w wypadku gdy dostawca odpowiedzialny jest za wprowadzanie wypisanych ręcznie zaświadczeń do systemu Symlek).


Dowolni dostawcy

Kolejną bardzo ważną zaletą usługi Mojestado.pl jest możliwość wykorzystania nasienia zakupionego u dowolnego dostawcy.

MojeStado.pl rekomenduje kupowanie nasienia od wielu różnych dostawców, którzy często stosują różnego rodzaju promocje, pakiety, etc. Oszczędność kupowania w pakiecie lub na promocji to różnica cenowa przynajmniej 5zł.

A więc przy założeniu zakupu 100 słomek możemy osiągnąć oszczędność w wysokości 500zł miesięcznie.


Negocjacje cenowe nasienia

MojeStado.pl po podpisaniu pełnomocnictwa może wprowadzić zabiegi inseminacji do systemu Symlek w imieniu danego inseminatora. To z kolei odciąża dostawcę nasienia od tego obowiązku, co stanowi argument przy negocjacjach cenowych.


Powiadomienia dla hodowcy

Powiadomienia SMS dla hodowcy są dużym ułatwieniem prowadzenia produktywnego stada.


Wizyta inseminacyjna w gospodarstwie


Dla lekarza


Korzyści

Wszystkie funkcje inseminatora (patrz wyżej)

Dowolna konfiguracja programów synchronizacji rui (wydruk, przypomnienia SMS)

Dodawanie przypomnień dla hodowcy (w postaci SMS i w kalendarzu hodowcy)

Tworzenie i wydruk książki leczenia podczas wizyty w gospodarstwie

Możliwość konfiguracji magazynów pracowniczychDla hodowcy


Samodzielnie inseminujesz bydło w swoim stadzie? Korzystasz z usług zewnętrznych inseminatorów?

Korzyści

Jeżeli inseminujesz to wszystkie korzyści inseminatora (patrz wyżej)

Prowadzenie dokumentacji stada

Wygodna rejestracja zdarzeń

Powiadomienia SMS i w aplikacji

Ponowna ruja

Badanie USG

Zasuszenie

Zwiększenie dawki żywieniowej, witamin i soli

Termin wycielenia

Ponowne zacielenie krowy

Lista zwierząt „zapomnianych”

Kroki synchronizacji rui

Historia wszystkich zabiegów oraz generowanie raportów

Kalendarz rujowy + normalny

Ustawianie własnych przypomnień

Dobór buhajów

Raport o skuteczności stosowanego nasienia

Funkcje dla inseminatora i hodowcy

Powiadomienia SMS dla hodowców

Przypomnienie o obserwacji czy krowa / jałówka nie ma ponowniej rui (3 tygodnie po inseminacji)

Przypomnienie o badaniu USG (35 dni po inseminacji)

Przypomnienie o zasuszeniu krowy (8 tyg. przed wycieleniem)

Pełna lista zwierząt do zasuszenia w danym miesiącu

Przypomnienie o zwiększeniu dawki żywieniowej oraz podaniu witamin i soli gorzkich (4 tygodnie przed wycieleniem)

Powiadomienie o "książkowym" terminie wycielenia krowy / jałówki (tydzień przed wycieleniem)

Powiadomienie o obserwacji w celu ponownego zacielenia krowy (50 dni po wycieleniu)

Przypomnienia dla kroków synchronizacji rui

UWAGI:

- Powiadomienia wysyłane będą do hodowców, którzy mają ustawiony numer kontaktowy po każdym zarejestrowanym zabiegu inseminacji w MojeStado.pl

- Oprócz powyższych powiadomień, aplikacja MojeStado.pl wysyła informacje o wszystkich krokach programów Synchronizacji Rui

- Wszystkie powiadomienia dostępne są również w kalendarzu aplikacji mobilnej MojeStado.pl

Cennik


Cennik dla hodowcy nieinseminującego

Hodowca nieinseminujący ponosi opłaty jedynie gdy po roku darmowych powiadomień SMS zdecyduje się na ich dalsze otrzymywanie


Powiadomienia

Pierwszy rok
(od momentu stworzenia stada w usłudze)
Brak opłat
Po pierwszym roku
- Gospodarstwa do 99 sztuk 12,2zł netto miesięcznie
(15zł brutto)
- Gospodarstwa od 100 sztuk 16,3zł netto miesięcznie
(20zł brutto)

Pierwszy rok powiadomień SMS jest darmowy!

Powiadomienia SMS są opcjonalne

Po pierwszym roku (dla osób chętnych):

 - Gospodarstwa do 99 sztuk: 12,2zł netto (15zł brutto) miesięcznie

 - Gospodarstwa od 100 sztuk: 16,3zł netto (20 zł brutto) miesięcznie

Hodowco, wystarczy, że 1-2 przypomnienia będą skuteczne (przypomną o czynności o której zapomniałeś) i roczny koszt wszystkich przypomnień zwróci się z nawiązką

Powiadomienia SMS związane z synchronizacją rui pozostaną dla hodowcy bezpłatne

Cennik dla hodowcy inseminującego

Hodowca inseminujący ponosi opłaty w związku z rejestrowanymi zabiegami inseminacji oraz gdy po roku darmowych powiadomień SMS zdecyduje się na ich dalsze otrzymywanie


Powiadomienia

Pierwszy rok
(od momentu stworzenia stada w usłudze)
Brak opłat
Po pierwszym roku
- Gospodarstwa do 99 sztuk 12,2zł netto miesięcznie
(15zł brutto)
- Gospodarstwa od 100 sztuk 16,3zł netto miesięcznie
(20zł brutto)

Pierwszy rok powiadomień SMS jest darmowy!

Powiadomienia SMS są opcjonalne

Po pierwszym roku (dla osób chętnych):

 - Gospodarstwa do 99 sztuk: 12,2zł netto (15zł brutto) miesięcznie

 - Gospodarstwa od 100 sztuk: 16,3zł netto (20 zł brutto) miesięcznie

Hodowco, wystarczy, że 1-2 przypomnienia będą skuteczne (przypomną o czynności o której zapomniałeś) i roczny koszt wszystkich przypomnień zwróci się z nawiązką

Powiadomienia SMS związane z synchronizacją rui pozostaną dla hodowcy bezpłatne


Zabiegi inseminacji

Cennik rejestracji pojedynczego zabiegu inseminacji wykonanego nasieniem od
Agrogen
Andrzej Syczewski
Centergen
Geno
Genomix Kocemba
Hol. Gen. Plus
Insemica
Intergen
MCB
Mchirz
Meritgen
PFWHiI
Spermgen
Top Gen
Wchirz
Innego
0zł (netto) 1,2zł (netto)

Rejestracja zabiegów wykonanych nasieniem od Agrogen, Andrzej Syczewski, Centergen, Geno, Genomix Damian Kocemba, Holenderska Genetyka Plus, Insemica, Intergen, MCB, Mchirz, Meritgen, PFWHiI, Spermgen, Top Gen oraz Wchirz jest darmowe - nie ponosisz opłat

Rejestracja zabiegów wykonanych nasieniem od pozostałych dostawców, czyli dostawców niewspółpracujących z MojeStado.pl, to koszt 1,2zł netto od zabiegu

UWAGA: Na podstawie doświadczeń naszych klientów informujemy, że istnieje możliwość uzyskania rekompensat kosztów usługi w cenie nasienia od dostawców niewspółpracujących z MojeStado.pl

Cennik dla inseminatora

Inseminator ponosi opłaty w związku z rejestrowanymi zabiegami inseminacji


Zabiegi inseminacji

Cennik rejestracji pojedynczego zabiegu inseminacji wykonanego nasieniem od
Agrogen
Andrzej Syczewski
Centergen
Geno
Genomix Kocemba
Hol. Gen. Plus
Insemica
Intergen
MCB
Mchirz
Meritgen
PFWHiI
Spermgen
Top Gen
Wchirz
Innego
0zł (netto) 1,2zł (netto)

Rejestracja zabiegów wykonanych nasieniem od Agrogen, Andrzej Syczewski, Centergen, Geno, Genomix Damian Kocemba, Holenderska Genetyka Plus, Insemica, Intergen, MCB, Mchirz, Meritgen, PFWHiI, Spermgen, Top Gen oraz Wchirz jest darmowe - nie ponosisz opłat

Rejestracja zabiegów wykonanych nasieniem od pozostałych dostawców, czyli dostawców niewspółpracujących z MojeStado.pl, to koszt 1,2zł netto od zabiegu

UWAGA: Na podstawie doświadczeń naszych klientów informujemy, że istnieje możliwość uzyskania rekompensat kosztów usługi w cenie nasienia od dostawców niewspółpracujących z MojeStado.pl

Cennik dla lekarza / lecznicy

Lekarz / lecznica ponosi opłaty abonamentowe oraz w związku z rejestrowanymi zabiegami inseminacji


Abonament

40zł netto miesięcznie podstawa (w tym konto administratora lecznicy i jednego lekarza) oraz 15zł netto od każdego kolejnego lekarza


Zabiegi inseminacji

Cennik rejestracji pojedynczego zabiegu inseminacji wykonanego nasieniem od
Agrogen
Andrzej Syczewski
Centergen
Geno
Genomix Kocemba
Hol. Gen. Plus
Insemica
Intergen
MCB
Mchirz
Meritgen
PFWHiI
Spermgen
Top Gen
Wchirz
Innego
0zł (netto) 1,2zł (netto)

Rejestracja zabiegów wykonanych nasieniem od Agrogen, Andrzej Syczewski, Centergen, Geno, Genomix Damian Kocemba, Holenderska Genetyka Plus, Insemica, Intergen, MCB, Mchirz, Meritgen, PFWHiI, Spermgen, Top Gen oraz Wchirz jest darmowe - nie ponosisz opłat

Rejestracja zabiegów wykonanych nasieniem od pozostałych dostawców, czyli dostawców niewspółpracujących z MojeStado.pl, to koszt 1,2zł netto od zabiegu

UWAGA: Na podstawie doświadczeń naszych klientów informujemy, że istnieje możliwość uzyskania rekompensat kosztów usługi w cenie nasienia od dostawców niewspółpracujących z MojeStado.pl

Jak zacząć
Zarejestruj się klikając na przycisk powyżej

My zweryfikujemy podane informacje i skonfigurujemy dla Ciebie usługę

Poczekaj na maila, w którym najdziesz wszystkie niezbędne informacje do rozpoczęcia korzystania z usługi

Jeżeli inseminujesz w terenie to wyślemy do Ciebie kurierem drukarkę mobilną

Jeżeli zamówiłeś sprzęt to będziesz mieć dwa miesiące na przetestowanie usługi, po tym czasie będziesz mógł bez żadnych zobowiązań zrezygnować i odesłać nam urządzenia

Po okresie testowym obowiązywać będą opłaty z Cennika

Aplikacja mobilna


Aplikacja MojeStado.pl w oborze

Współpraca i wybrane wdrożenia


Współpracujemy z firmą MCHiRZ Współpracujemy z firmą Małopolskie Centrum Biotechniki (MCB) Współpracujemy z firmą WCHiRZ
Współpracujemy z firmą Top Gen Współpracujemy z firmą Intergen Współpracujemy z firmą meritGEN
Współpracujemy z firmą Centergen Współpracujemy z firmą AgroGen Współpracujemy z firmą Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Polskiej Hodowli i Inseminacji
Współpracujemy z firmą Insemica Współpracujemy z firmą Andrzej Syczewski Współpracujemy z firmą Holenderska Genetyka Plus
Gospodarstwo Gałopol z ponad 3000 krów Gospodarstwo Żydowo z ponad 1000 krów
Stadnina koni w Dobrzyniewie Stadnina Koni Michałów
Współpracujemy z lecznicą Animals doktora Berezowskiego Współpracujemy z lecznicą VetiVet Współpracujemy z lecznicą Dobrovet Współpracujemy z lecznicą Przychodnia Weterynaryjna Centrum
Współpracujemy z lecznicą Gabinet Weterynaryjny AMICUS Współpracujemy z lecznicą Działalność Usługowa Oskar Pietrasina Współpracujemy z lecznicą Mazovet - lek.wet Paweł Kosno
Współpracujemy z lecznicą Gabinet Weterynaryjny Jan Stroka Współpracujemy z lecznicą Gabinet Weterynaryjny Cztery Łapy Adam Rębecki

MojeStado.pl w liczbach


Zabieg unasienniania krowy

Rejestrujemy ponad 20 000 zabiegów inseminacji miesięcznie

Firmy i osoby prywatne

Ponad 20 000 stad bydła, inseminatorów i lecznic korzysta z MojeStado.pl

Pobrań aplikacji

Ponad 10 000 pobrań aplikacji mobilnej

Napisali o nas


MojeStado.pl w TopAgrar.pl MojeStado.pl w TopAgrar.pl
MojeStado.pl w AgroPolska.pl MojeStado.pl w RaportRolny.pl
Chip.pl MojeStado.pl w DobrePomyslyNaBiznes.pl
MamStartup.pl

Praca


Zapraszamy do naszego zespołu! Prześlij swoje CV

Junior Java Developer | 1/2 etatu | Zdalnie

Kontakt


Croft Sp. z o.o.

NIP 5252721724

ul. Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

22 350 78 18

kontakt@mojestado.pl

Sprawdź MojeStado.pl


Wprowadź porządek i spraw by Twoja praca stała się bardziej efektywna!