Inseminator bydła
Zminimalizuj czas dokumentowania zabiegów
zwiększ zadowolenie swoich klientów
korzystając z aplikacji MojeStado.pl

O usłudze


Aplikacja wspomagająca inseminację bydła dla inseminatora, lekarza weterynarii, hodowcy i dostawcy nasienia

Dla inseminatora


Korzyści dla inseminatora, lekarza weterynarii, hodowcy i dostawcy nasienia


Dlaczego warto używać aplikacji
Mojestado.pl


Optymalizacja czasu / zwiększenie dochodów

Podstawową zaletą aplikacji Mojestado.pl jest ułatwienie oraz przyśpieszenie tworzenia dokumentacji przez inseminatora - głównie podczas wizyt w gospodarstwach.

Całkowity czas potrzebny na wypisywanie kwitów (a w niektórych przypadkach ich ręczne przepisywanie do rejestru) stanowi duże obciążenie i może być wykorzystany znacznie produktywniej.


Ograniczenie błędów

Poprzez skomputeryzowanie całego procesu minimalizuje się szansę na powstanie błędów zarówno po stronie inseminatora jak i dostawcy nasienia (w wypadku gdy dostawca odpowiedzialny jest za wprowadzanie wypisanych ręcznie zaświadczeń do systemu Symlek).


Dowolni dostawcy

Kolejną bardzo ważną zaletą usługi Mojestado.pl jest możliwość wykorzystania nasienia zakupionego u dowolnego dostawcy.

MojeStado.pl rekomenduje kupowanie nasienia od wielu różnych dostawców, którzy często stosują różnego rodzaju promocje, pakiety, etc. Oszczędność kupowania w pakiecie lub na promocji to różnica cenowa przynajmniej 5zł.

A więc przy założeniu zakupu 100 słomek możemy osiągnąć oszczędność w wysokości 500zł miesięcznie.


Negocjacje cenowe nasienia

MojeStado.pl po podpisaniu pełnomocnictwa może wprowadzić zabiegi inseminacji do systemu Symlek w imieniu danego inseminatora. To z kolei odciąża dostawcę nasienia od tego obowiązku, co stanowi argument przy negocjacjach cenowych.


Powiadomienia dla hodowcy

Powiadomienia SMS dla hodowcy są dużym ułatwieniem prowadzenia produktywnego stada.


Wizyta inseminacyjna w gospodarstwie


Dla lekarza
Dla hodowcy


Samodzielnie inseminujesz bydło w swoim stadzie? Korzystasz z usług zewnętrznych inseminatorów?MojeStado.pl wspiera każdego hodowcę, lekarza weterynarii czy inseminatora. Umożliwia szybką rejestrację i raportowanie o zabiegach inseminacji bydła wykonanych przy użyciu nasienia zakupionego u dowolnych dostawców.Funkcje dla inseminatora i hodowcy

Powiadomienia SMS dla hodowców

Przypomnienie o obserwacji czy krowa / jałówka nie ma ponowniej rui (3 tygodnie po inseminacji)

Przypomnienie o badaniu USG (35 dni po inseminacji)

Przypomnienie o zasuszeniu krowy (8 tyg. przed wycieleniem)

Przypomnienie o zwiększeniu dawki żywieniowej oraz podaniu witamin i soli gorzkich (4 tygodnie przed wycieleniem)

Powiadomienie o "książkowym" terminie wycielenia krowy / jałówki (tydzień przed wycieleniem)

Powiadomienie o obserwacji w celu ponownego zacielenia krowy (50 dni po wycieleniu)

UWAGI:

- Powiadomienia wysyłane będą do hodowców, którzy mają ustawiony numer kontaktowy po każdym zarejestrowanym zabiegu inseminacji w MojeStado.pl

- Oprócz powyższych powiadomień, aplikacja MojeStado.pl wysyła informacje o wszystkich krokach programów Synchronizacji Rui

- Wszystkie powiadomienia dostępne są również w kalendarzu aplikacji mobilnej MojeStado.pl

Cennik dla hodowcy


W wypadku gdy hodowca nie korzysta z modułu inseminatora (nie rejestruje zabiegów inseminacji) to korzystanie z usługi jest całkowicie darmowe.

W przeciwnym wypadku obowiązują opłaty opisane w sekcji poniżej.

Cennik dla inseminatora / lekarza


1. Kto jest Twoim dostawcą? 2. Cennik rejestracji pojedynczego zabiegu inseminacji wykonanego przy użyciu nasienia od
Alta
Centergen
Intergen
Meritgen
Agrogen
Hol. Gen. Plus
MCB
Mchirz
PFWHiI
Spermgen
Top Gen
Wchirz
Innego
Alta 0zł
Centergen 0zł
Intergen 0zł
Meritgen 0zł
Agrogen 0zł 40gr
Hol. Gen. Plus 0zł 40gr
MCB 0zł 40gr
Mchirz 0zł 40gr
PFWHiI 0zł 40gr
Spermgen 0zł 40gr
Top Gen 0zł 40gr
Wchirz 0zł 40gr
Inny 0zł 40gr

Komentarz do cennika

Dostawcy Alta, Centergen, Intergen oraz Meritgen pokrywają koszt rejestracji wszystkich zabiegów w MojeStado.pl dla swoich klientów

Klient nie ponosi żadnych opłat za rejestrację zabiegów

Dostawcy Agrogen, Holenderska Genetyka Plus, MCB, Mchirz, PFWHiI, Spermgen, Top Gen oraz Wchirz pokrywają koszt rejestracji zabiegów wykonanych ich nasieniem

Klient opłaca 40gr netto za rejestrację zabiegów wykonanych nasieniem od dostawców niewspółpracujących z MojeStado.pl

UWAGA: W wypadku gdy nie dokonujesz inseminacji, korzystanie z usługi jest dla Ciebie darmowe

UWAGA: Sposoby wewnętrznych rozliczeń pomiędzy dostawcami nasienia i ich klientami są dla MojeStado.pl nieznane

UWAGA: Na podstawie doświadczeń naszych klientów informujemy, że istnieje możliwość uzyskania rekompensat kosztów usługi w cenie nasienia od dostawców niewspółpracujących z MojeStado.pl

Jak zacząć


Darmowe i niezobowiązujące testy

Zapraszamy do przeprowadzenia niezobowiązujących i całkowicie darmowych testów aplikacji MojeStado.pl.
Zarejestruj się klikając na przycisk powyżej

My zweryfikujemy podane informacje i skonfigurujemy dla Ciebie usługę

Poczekaj na maila, w którym najdziesz wszystkie niezbędne informacje do rozpoczęcia korzystania z usługi

Jeżeli inseminujesz w terenie to wyślemy do Ciebie kurierem drukarkę mobilną

Będziesz mieć dwa miesiące na przetestowanie usługi, po tym czasie będziesz mógł bez żadnych zobowiązań zrezygnować i odesłać nam sprzęt

Po okresie testowym kosztem będzie 40gr netto od dodanego zabiegu inseminacji, przy czym współpracujący z nami dostawcy pokrywają ten koszt, patrz Cennik

W wypadku gdy nie dokonujesz inseminacji, korzystanie z usługi jest dla Ciebie darmowe

Menu w aplikacji MojeStado.pl Inseminacja w aplikacji MojeStado.pl

MojeStado.pl w liczbach


Zabieg unasienniania krowy

Rejestrujemy ponad 17 000 zabiegów inseminacji miesięcznie

Firmy i osoby prywatne

Ponad 9 000 stad bydła, inseminatorów i lecznic korzysta z MojeStado.pl

Współpraca i wybrane wdrożenia


Współpracujemy z firmą MCHiRZ Współpracujemy z firmą Małopolskie Centrum Biotechniki (MCB) Współpracujemy z firmą WCHiRZ
Współpracujemy z firmą Alta Współpracujemy z firmą Top Gen Współpracujemy z firmą Intergen
Współpracujemy z firmą meritGEN Współpracujemy z firmą Centergen Współpracujemy z firmą AgroGen
Współpracujemy z firmą Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości w Polskiej Hodowli i Inseminacji Współpracujemy z firmą Holenderska Genetyka Plus
Gospodarstwo Gałopol z ponad 3000 krów Gospodarstwo Żydowo z ponad 1000 krów Stadnina koni w Dobrzyniewie
Stadnina Koni Michałów
Współpracujemy z lecznicą Animals doktora Berezowskiego Współpracujemy z lecznicą VetiVet Współpracujemy z lecznicą Dobrovet Współpracujemy z lecznicą Przychodnia Weterynaryjna Centrum
Współpracujemy z lecznicą Gabinet Weterynaryjny AMICUS Współpracujemy z lecznicą Działalność Usługowa Oskar Pietrasina Współpracujemy z lecznicą Gabinet Weterynaryjny Jan Stroka Współpracujemy z lecznicą Gabinet Weterynaryjny Cztery Łapy Adam Rębecki

Aplikacja mobilnaAplikacja MojeStado.pl w oborze

Napisali o nas


MojeStado.pl w TopAgrar.pl MojeStado.pl w TopAgrar.pl
MojeStado.pl w AgroPolska.pl MojeStado.pl w RaportRolny.pl
Chip.pl MojeStado.pl w DobrePomyslyNaBiznes.pl
MamStartup.pl

Kontakt


22 350 78 18

kontakt@mojestado.pl

Sprawdź MojeStado.pl


Zapraszamy do przeprowadzenia niezobowiązujących testów.